RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku opisujemo postupke koji nastaju nakon utvrđivanja godišnjeg financijskog rezultata – dobitka/gubitka (poslije poreza) trgovačkih društava. Obrtnici dobitaši nisu obvezni provoditi postupke koji su propisani za trgovačka društva, ali to mogu učiniti. Koje ovlasti ima uprava društva u vezi s uporabom, odnosno rasporedom dobitka, o čemu odlučuje skupština društva, kakve su porezne i računovodstvene posljedice pojedine odluke, ta je problematika uređena u više propisa i ponekad nije lako donijeti odgovarajuću odluku. Iako izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 107/07.) stupaju na snagu 1. travnja 2008., neke će odluke trebati donositi u skladu s novim određenjima. O važnijim pitanjima i mogućim rješenjima pri uporabi dobitka i pokriću gubitka pročitajte u ovom članku.

 1. Pristup
 2. Porezni utjecaj na pojedine odluke
 3. Utvrđivanje i uporaba dobitka prema zakonima i internim aktima
 4. Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za d.o.o.
 5. Mora li se pokriti gubitak i dokad
 6. Računovodstveni postupci s dobitkom i gubitkom
 7. Porezno motrište isplate čistog dobitka (dividende)
 8. Predujmljivanje dobitka u 2008.
 9. Pokriće gubitka poslije datuma bilance
 10. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)