RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Povrat u prijašnje stanje (čl. 121. ZPP-a)
  • Preinačenje tužbe (čl. 192. ZPP-a)
  • Bitna povreda odredaba parničnog postupka (čl. 354. ZPP-a)
  • Izberiva mjesna nadležnost (čl. 492. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)