RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Primjena nulte stope PDV-a na lijekove
  • Primjena snižene stope PDV-a na novine
  • Porezni položaj naknade za poticanje proizvodnje električne energije
  • Popunjavanje obrasca PDV-P

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)