RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Status ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme
 • Uvećanje osnovne plaće na temelju zvanja magistra znanosti
 • Izdavanje potvrde o trajanju radnog odnosa
 • Isplata razlike plaće zbog obavljanja poslova radnog mjesta veće složenosti
 • Raspored na radno mjesto više kategorije, u skladu s ostvarenom stručnom spremom
 • Utvrđivanje koeficijenata složenosti poslova profesionalnih vatrogasaca
 • Zamolba za reguliranje radnopravnog statusa
 • Mogućnost obavljanja dodatnog posla
 • Primjena odgovarajućih koeficijenata na zaposlenike u zdravstvenim ustanovama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)