RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Status ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme
  • Uvećanje osnovne plaće na temelju zvanja magistra znanosti
  • Izdavanje potvrde o trajanju radnog odnosa
  • Isplata razlike plaće zbog obavljanja poslova radnog mjesta veće složenosti
  • Raspored na radno mjesto više kategorije, u skladu s ostvarenom stručnom spremom
  • Utvrđivanje koeficijenata složenosti poslova profesionalnih vatrogasaca
  • Zamolba za reguliranje radnopravnog statusa
  • Mogućnost obavljanja dodatnog posla
  • Primjena odgovarajućih koeficijenata na zaposlenike u zdravstvenim ustanovama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)