RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Poseban porez na bezalkoholna pića - nije provedena analiza temeljem uzorka proizvoda
  • Povrat carine i posebnog poreza na izvezeno plovilo
  • Poseban porez na plovila domaće proizvod nje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)