RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Porezni i računovodstveni aspekt poslovanja javnih komisionara
  • PDV plaćen pri uvozu može se odbiti tek kad je plaćen u ukupnom iznosu
  • "Prekomjerni" gubici dobara mogu se pod određenim uvjetima priznati i bez prisustva djelatnika Porezne uprave
  • Mogućnost primjene preračunane porezne stope
  • Usluge liječenja su institucionalno oslo bođe ne PDV-a, pa se to oslobođenje ne odnosi na trgovačka društva i druge organizacijske oblike koji obavljaju ove usluge
  • Pravdanje utrošenih sredstava za programe udruga koje su obveznici PDV-a
  • Obračun PDV-a na uslugu prijevoza dobara koja se prevoze u slobodnu zonu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)