RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 8.2007
  • Članak:Ovršno pravo
  • Stranica:100.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Troškovi postupka (čl. 14. OZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)