RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Stranka u postupku (čl. 77. ZPP-a)
  • Preinaka tužbe (čl. 190. ZPP-a)
  • Umješač - poduzimanje parničnih radnji (čl. 208. ZPP-a)
  • Teret dokazivanja (čl. 221.a. ZPP-a)
  • Pasivna legitimacija (čl. 301. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)