RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 8.2007
  • Članak:Radno pravo
  • Stranica:96.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Ugovor o radu - primjena propisa obveznog prava (čl. 6. ZR-a)
  • Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (čl. 133. ZR-a)
  • Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku (čl. 15. ZZR-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)