RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Imenovanje člana uprave (čl. 244. ZTD-a)
  • Evidencija odluka skupštine (čl. 446. ZTD-a)
  • Osnivanje podružnice inozemnog trgovačkog društva (čl. 613. ZTD-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)