RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Turističko naselje
  • Dokaz da se ima pravo graditi
  • Privremena uporabna dozvola
  • Zabilježba o nepriloženosti građevinske dozvole
  • Postavljanje kioska i privremenih građevina
  • Uporabna dozvola kao uvjet za rad obrta

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)