RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Porezni položaj iznajmljivača koji porez na dohodak plaćaju paušalno - računi, naplata
  • Obračun PDV-a na naknadu za rad sudskih vještaka
  • Porezni tretman davanja u zakup nekretnina - PDV, porez na dohodak i PP nekretnina
  • Porez na dodanu vrijednost - izdavanje računa pri prodaji duhanskih proizvoda
  • Porez na dodanu vrijednost i porez na dobit na izgubljene pakete - manjak
  • PDV na troškove nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica pri uvozu koje snosi uvoznik
  • Tumačenje članka 25. stavak 4. Pravilnika o PDV-u - manjkovi dobara

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)