RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Crkveni porez čine sva novčana davanja koja crkvene zajednice kao tijela javnog prava mogu ubirati od svojih članova, a pravo njegovog ubiranja pripada im na osnovi građanske porezne liste radi financiranja crkvenih zadaća u skladu s odgovarajućim propisima pojedinih zemalja. Ubiranje crkvenog poreza u Njemačkoj nailazi na mnogo suprotstavljenih mišljenja i kritika u pogledu njegovog pravno-političkog i teološkog opravdavanja. No, zahvaljujući upravo crkvenom porezu Crkva u Njemačkoj, u usporedbi s drugim državama, ima stabilan izvor prihoda i prilično povoljnu financijsku situaciju.

  1. Uvod
  2. Suvremeni sustavi financiranja crkve
  3. Poredbeni prikaz
  4. Crkveni porez u Njemačkoj
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)