RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Pravo na otpremninu u stečaju
 • Položaj nadzornog odbora kod društva u stečaju
 • Ovrha na primanjima po osnovi socijalne skrbi, ako se pljenidba provodi na temelju isprave iz čl. 178. st. 1. Ovršnoga zakona.
 • Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca
 • Potvrda o korištenju godišnjeg odmora
 • Redoslijed (prednosni red) pljenidbe plaće
 • Amortizacija i brisanje starih hipotekarnih tražbina
 • Zastara zateznih kamata
 • Odšteta i PDV

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)