RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 5.2007
  • Članak:Porez na dohodak
  • Stranica:105.
  • Autor/i:

Sažetak:

    "Obvezne donacije" golf-klubu kao prikrivene upisnine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)