RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Odgovornost banke za štetu (čl. 42. ZPPZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)