RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 5.2007
  • Članak:Obvezno pravo
  • Stranica:93.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Otpust duga (čl. 344. ZOO-a)
  • Skriveni nedostatci prodane stvari (čl. 482. ZOO-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)