RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Uredna dostava poziva i građevinske dozvole prema Zakonu o gradnji.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)