RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Isplata troškova službenih putovanja u neprofitnim organizacijama vanjskim suradnicima
 • Usluge smještaja oporezive PDV- om
 • Sporazum o prestanku ugovora o radu i otkaz ugovora o radu - konkurencija
 • Prestanak obrta i radni odnos
 • Zapljena plaće po pristanku ovršenika
 • Otkaz ugovora o radu prije otpočinjanja rada
 • Naknada za odvojeni život
 • Ino dnevnice
 • Porez na dohodak na zatezne kamate
 • PDV na naknade za zbrinjavanje otpadnih ulja tj. naknade za gospodarenje otpadnim vozilima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)