RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 3.2007
  • Članak:Mjenično pravo
  • Stranica:89.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Bjanko mjenica - naknadno ispunjenje (čl. 16. ZM-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)