RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Porez na potrošnju pri točenju alkoholnih pića prema Smjernici EU

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)