RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Nadležnost trgovačkog suda (čl. 34.b. ZPP-a)
  • Vrijednost predmeta spora (čl. 40. ZPP-a)
  • Preinaka tužbe (čl. 191. ZPP-a)
  • Materijalni suparničari (čl. 196. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)