RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Ostavka člana uprave (čl. 244.a. ZTD-a)
  • Sazivanje glavne skupštine na zahtjev manjine (čl. 278. ZTD-a)
  • Ništetnost odluke glavne skupštine (čl. 357. ZTD-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)