RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    "Prefakturirani" porez na promet nekretnina je naknada oporeziva PDV-om, a na uslugu ustupanja osoblja koju inozemno društvo zaračunava podružnici u RH treba obračunati PDV
  • Porezni položaj usluga obavljenih inozemnom poduzetniku - rad auto-dizalice na nekretnini u inozemstvu, najam, rad osoblja
  • Trgovačko društvo koje obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba nije ustanova za socijalnu skrb i obveznik je PDV-a
  • Usluge smještaja i prehrane radnika na terenu u komercijalnom ugostiteljskom objektu - PDV 10%
  • Domaći poduzetnik je obvezan na kupljena autorska prava od inozemnog poduzetnika obračunati PDV i porez po odbitku

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)