RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U pravnoj doktrini i praksi postavilo se pitanje može li se računalni program štititi propisima koji uređuju zaštitu patenata. Naime, patent je isključivo pravo koje štiti nositelja patenta u pogledu gospodarskog iskorištavanja izuma, a priznaje se za svaki izum na bilo kojem području tehnike koji je nov, ima inventivnu razinu i koji se može industrijski primijeniti. Autor u ovom članku razlaže pojmove bitne za ovu problematiku te pojašnjava kako u tom kontekstu izvršena pravna zaštita računalnih programa i baza podataka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)