RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Da bi se ispravno sastavio obračun proizvodnje treba se pridržavati odredaba Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 146/05.) i Međunarodnih računovodstvenih standarda, osobito MRS-a 2 – Zalihe (Nar. nov., br. 47/95.) odnosno revidiranog MRS-a 2 – Zalihe (Nar. nov., br. 140/ 06.), Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja za velike poduzetnike i sve druge koji ga primjenjuju. Također ćemo skrenuti pozornost na specifične obračune za proizvodnju i poslovne promjene vezane za te obračune kako bi se ispravno izradili godišnji obračuni i izbjegle moguće greške.

  1. Problematika zaliha sirovina, materijala, dijelova i sklopova u proizvodnji
  2. Uvod u troškovno računovodstvo
  3. Sastavljanje obračuna pogona
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)