RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uvod

 • Prihodi iz osnovne aktivnosti
 • Rashodi iz osnovne aktivnosti
 • Prihodi od sudjelujućih interesa i ostalih ulaganja
 • Rashodi financiranja
 • Razlika prihoda i rashoda
 • Financijski rezultat iz izvanrednih aktivnosti
 • Rezultat poslovanja financijske godine
 • Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

  Pretplatnik
  Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)