RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

 1. Zakonski temelj
 2. Koja imovina podliježe obračunu amortizacije?
 3. Koja imovina ne podliježe obračunu amortizacije?
 4. Utvrđivanje vijeka uporabe i amortizacijskih stopa
 5. Promjena amortizacijskih stopa
 6. Osnovica za obračun amortizacije
 7. Metode i način obračuna amortizacije
 8. Početak i prestanak obračuna amortizacije
 9. Amortizacija koja nije porezno priznati rashod
 10. Promjene koje dovode do povećanja/smanjenja vrijednosti dugotrajne imovine
 11. Obračun amortizacije za imovinu "kupljenu na leasing"
 12. Primjer godišnjeg obračuna amortizacije
 13. Vrijednosno usklađenje - smanjenje vrijednosti dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)