RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.1999
  • Članak:Računovodstvo dorade zaliha
  • Stranica:7.
  • Autor/i:Zvonimir TRAMPUS, dipl. iur.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)