RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Nar. nov., br. 107/07. od 19. listopada 2007. objavljene su novele ZTD-a, odnosno Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Spomenuti Zakon stupio je na snagu 1. travnja 2008., osim odredaba koje uređuju institut nazvan prekogranična pripajanja i spajanja, koje stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

  1. Uvod
  2. Općenito o različitim sustavima
  3. Monistički sustavi
  4. Dualistički sustavi
  5. Novo stanje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)