RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Republici Hrvatskoj boravi velik broj stranih državljana koji obavljaju najrazličitije djelatnosti u domaćim trgovačkim društvima - kao zaposlenici, članovi uprava, konzultanti ili izaslani radnici. Inozemna trgovačka društva - matice - upravo preko stranih fizičkih osoba, kao članova uprave ili srednjeg i nižeg menadžmenta, pokušavaju osigurati učinkovito provođenje svoje poslovne strategije i uvesti primjereni model poslovanja pružanjem kadrovske i tehničke podrške tuzemnim ovisnim društvima. Radi sagledavanja cjelovitog položaja stranaca u RH potrebno je razumijevanje odredaba tuzemnih poreznih propisa, Modela Konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja odnosno pojedinih Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su u primjeni u RH kao i odredaba Zakona o strancima odnosno obveznih postupaka i radnji koje strani državljani moraju obaviti prije početka obavljanja rada u RH.

  1. Uvod
  2. Temeljni pojmovi
  3. Rad stranaca
  4. Kaznene odredbe
  5. Porezna rezidentnost
  6. Oporezivanje dohotka stranih izaslanih radnika i članova uprava tuzemnih društava

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)