RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pokretanje i vođenje parničnog postupka povezano je s troškovima različite vrste, koje prethodno podmiruju parnične stranke, a u vezi s poduzetim parničnim radnjama. Troškovi parničnog postupka mogu biti velik financijski teret za parničnu stranku slabijeg imovinskog stanja, osobito ako je parnični postupak dugotrajan, stoga je vrlo važno koja će parnična stranka snositi troškove nastale vođenjem određene parnice. Autor u ovom članku razmatra pravnu problematiku jednog slučaja iz sudske prakse u vezi s odlučivanjem o parničnim troškovima tj. nejednakom primjenom odredbe čl. 159. st. 1. ZPP-a od strane različitih sudova.

  1. Uvod
  2. Događaj iz sudske prakse
  3. Način odlučivanja o parničnim troškovima
  4. Komentar sudske odluke
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)