RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1999
  • Članak:Devizna dokumentarna kontrola poslova s inozemstvom
  • Stranica:105.
  • Autor/i:Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)