RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku autorica daje prikaz instituta besplatne pravne pomoći u RH kroz postojeće odredbe pojedinih zakona koje su usmjerene na pružanje takve pomoći strankama u postupcima pred sudovima uz poseban osvrt na Ustav RH, međunarodne izvore i pojedine odredbe Nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

  1. Uvod
  2. Načelo pružanja pomoći neukim strankama u pojedinim odredbama zakona o parničnom postupku
  3. Besplatna pravna pomoć prema zakonu o odvjetništvu
  4. Međunarodni izvori i preporuke za postupanje u pitanjima besplatne pravne pomoći
  5. Zastupanje ugovornih strana prema poslovniku europskog suda za ljudska prava
  6. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći prema završnoj verziji od 21. Lipnja 2005.
  7. Zaključna razmatranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)