RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Materija vrijednosti imovine investicijskog fonda i izračuna neto-vrijednosti imovine po udjelu ili po dionici toga fonda uređena je posebnim pravilnikom donesenim krajem 2006. godine. Autorica u nastavku teksta detaljnije pojašnjava ovu temu.

  1. Uvod
  2. Izračun neto vrijednosti imovine fonda
  3. Metodologija vrednovanja imovine i obveza investicijskog fonda
  4. Početno priznavanje, naknadno mjerenje i prestanak priznavanja nekretnina
  5. Obračun naknada
  6. Način i rokovi izvješćivanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)