RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Da bi izvršio svoju glavnu obvezu, prodavatelj je obvezan predati stvar koja je ugovorena i ima sva ugovorena svojstva ili ona svojstva koja su uobičajena kod prodaje takve vrste stvari. Dakle, da bi predana stvar bila u ispravnom stanju, ona ne smije imati materijalnih ili pravnih nedostataka. Stoga ZOO, polazeći od načela jednake vrijednosti davanja, prvo uređuje u čl. 357. odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja kod naplatnih ugovora, dok je odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke detaljno uređena u čl. 400. do 422. ZOO-a. Ovim je određeno kada stvar ima materijalne nedostatke, propisane su obveze kupca kada primijeti nedostatak na stvari te prava koja kupac ima u slučaju postojanja materijalnih nedostataka.

 1. Uvod
 2. Materijalni nedostatci
 3. Vidljivi nedostatci i rok za obavijest
 4. Skriveni nedostatci i rokovi za obavijest
 5. Obavijest o nedostatku
 6. Isključenje ili ograničenje odgovornosti
 7. Prava kupca
 8. Ispunjenje ugovora
 9. Raskid ugovora
 10. Sniženje cijene
 11. Naknada štete
 12. Djelomični nedostatci
 13. Završne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)