RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pitanje koje autor razmatra u ovome članku jest je li pod određenim uvjetima obustava stečajnog postupka moguća ili ne. To pitanje je jedno od onih glede kojih prima facie sve izgleda nesporno, ali se nakon daljih razmatranja upućuje na to da je malo toga potpuno jasno, a nema jamstva da bi se nejasnoće brzo i učinkovito uklonile. Zbog toga smo pokušali ovim člankom najprije ukazati na problem, a nakon toga, uz navođenje argumenata pro et contra, ponuditi i rješenje de lege lata i de lege ferenda.

  1. Uvod
  2. Pravni izvori
  3. Tumačenje tzv. Stečajnih propisa
  4. Postavljanje i raščlamba problema
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)