RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Mirenje, kao alternativni način rješavanja privatnopravnih sporova, u poredbenom pravu često nije utvrđeno posebnim zakonom, već se provodi uglavnom u pravnim okvirima propisa o parničnom postupku. No, u Hrvatskoj nije tako jer je 2003. donesen posebni Zakon o mirenju čije pojedine aspekte autor razmatra u ovom članku.

  1. Napomene o pravnom okviru mirenja
  2. Rješenja i neka otvorena pitanja
  3. Hrvatsko pravo de lege ferenda
  4. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)