RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu donosi neka nova rješenja u odnosu na prethodni - Zakon o turističkoj djelatnosti. U ovom članku autor ukazuje na bitna zakonska riješenja u odnosu na prethodni Zakon, a pojašnjava i uvjete i način pružanja usluga u turizmu prema novom Zakonu

 1. Uvod
 2. Što se smatra uslugama u turizmu
 3. Zakonsko određenje pojedinih pojmova
 4. Tko može pružati usluge u turizmu
 5. Opće obveze subjekata koji pružaju turističke usluge
 6. Usluge turističkih agencija
 7. Usluge turističkog vodiča, pratitelja, animatora i zastupnika
 8. Turističke usluge u nautičkom turizmu
 9. Turističke usluge u seljačkom gospodarstvu
 10. Ostale turističke usluge i oblici turističke ponude
 11. Nadzor nad primjenom zakona i poduzimanje mjera
 12. Prijelazne odredbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)