RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U prvom dijelu ovog članka objavljenog u prošlom broju našeg časopisa autori su prvenstveno obradili osnovne postavke odgovornosti za štetu uopće, dok u ovom dijelu razlažu spomenutu materiju primijenjenu konkretno na odgovornost liječnika. Prikaz ove materije dan je kroz pet posebnih dijelova koji se odnose na tzv. medijsku štetu, osiguranje od profesionalne odgovornosti, suglasnost obitelji umrle osobe za transplantiranje dijelova tijela, suglasnost oštećenog na liječenje te zastaru zahtjeva za naknadu štete.

  1. Primjena općih pravila o odgovornosti na liječničku grešku
  2. Posebno o šteti zbog vijesti u medijima
  3. Suglasnost kod transplantacije dijelova tijela
  4. Suglasnost pacijenta (oštećenog) s liječenjem
  5. Osiguranje od odgovornosti
  6. Zastara zahtjeva za naknadu štete
  7. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)