RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Otkaz ugovora o radu jest jedan od načina prestanka ugovora o radu. S obzirom na veliku važnost ove problematike, predmet ovog članka je poslovno uvjetovani otkaz, i razmatranje problema vezanih uz to da pri odlučivanju o takvom otkazu poslodavac mora imati na umu trajanje radnog odnosa, starost radnika te obveze uzdržavanja koje terete radnika.

  1. Uvod
  2. Obveza vođenja računa o socijalnim kriterijima
  3. Može li poslodavac uzimati u obzir i druge kriterije, osim trajanja radnog odnosa, starosti i obveza uzdržavanja
  4. Formiranje usporedive skupine radnika
  5. Mora li poslodavac u odluci o otkazu navesti koje je kriterije primijenio
  6. Teret dokazivanja
  7. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)