RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome članku autor razmatra posebnu pravnu problematiku vezanu za faktoring, njegovo razgraničenje od sličnih instituta, te ugovor o forfaitu, kao nastavak ove teme Razjašnjava se pojam tog instituta, njegove funkcije i vrste, te prednosti i nedostatci faktoringa. O ovoj tematici upučujemo i na članak objavljen u časopisu RRiF br. 9/07.

  1. Posebna pravna problematika vezana za faktoring
  2. Ugovor o faktoringu u našem je pravu dopustiv i moguć
  3. Razgraničenje faktora od sličnih instituta
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)