RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uspješno poslovanje poduzeća nije imuno na krizu; poslovna kriza se događa neovisno o veličini poduzeća, djelatnosti poduzeća, uspješnosti poslovanja, drukčije rečeno, sva poduzeća prolaze kroz krizne faze. Ono što razlikuje uspješna poduzeća od neuspješnih je način na koji se upravlja krizom: uspješna poduzeća koriste instrumente pravodobnog prepoznavanja kriznog razvoja, ona svladavaju krizu tako da krizna faza traje kraće, a posljedice su manje opasne za poslovanje. Neuspješna poduzeća su iznenađena kriznim razvojem, negiraju probleme i tako gube dragocjeno vrijeme i energiju potrebnu za prevladavanje krize.

  1. Uvod
  2. Mala i srednja poduzeća – obilježja i važnost
  3. Poslovna kriza u malim i srednjim poduzećima
  4. Instrumenti sprječavanja/dijagnosti¬ciranja krize u malim i srednjim poduzećima
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)