RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.1999
  • Članak:Sastavljanje Bilance i Računa dobitka i gubitka za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 1999.
  • Stranica:32.
  • Autor/i:Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)