RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ako fizičke osobe ostvaruju dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja, kao i drugih djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke, dužne su u utvrđenoj visini i u propisanom roku plaćati mjesečne svote predujmova poreza na dohodak i prireza. Visinu predujma poreza na dohodak utvrđuje rješenjem ispostava Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, neovisno o području gdje se obavlja djelatnost. Rješenje o predujmu vrijedi sve do izmjene odnosno do utvrđivanja novog predujma, a isti se plaća mjesečno do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Međutim, utvrđena svota mjesečnog predujma može se na temelju zahtjeva poreznog obveznika promijeniti. Kako su u ispostavama Porezne uprave upravo u tijeku obrade godišnjih poreznih prijava obrtnika za prošlu godinu, u nastavku članka pročitajte na koji se način donose izmijenjena rješenja postojećih predujmova na temelju obrade godišnje porezne prijave i podnesenih zahtjeva poreznih obveznika.

  1. Uvod
  2. Nadležnost Porezne uprave za utvrđivanje predujma od samostalne djelatnosti
  3. Utvrđivanje visine mjesečnog predujma
  4. Rokovi za plaćanje predujmova
  5. Povrat više plaćenih predujmova nakon obrade porezne prijave
  6. Izmjena visine mjesečnog predujma
  7. Oslobođenje novih poreznih obveznika od plaćanja predujma
  8. Utvrđivanje predujma za obveznike koji su postali obveznicima plaćanja poreza na dobitak
  9. Utvrđivanje predujma za obrtnike koji se "vraćaju" s obveznika poreza na dobitak na obveznike poreza na dohodak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)