RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U hrvatskom trošarinskom zakonodavstvu i dalje se primjenjuje Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode (Nar. nov., br. 105/099. i 114/01. - dalje: Zakon) te Pravilnik o posebnom porezu na luksuzne proizvode (Nar. nov., br. 112/99. i 119/01. - dalje: Pravilnik), koji propisuje plaćanje posebnog poreza na promet luksuznih proizvoda koji se proizvode i prodaju na carinskom području RH ili se uvoze na to područje. Detaljnije o tom porezu pročitajte u nastavku članka.

  1. Predmet oporezivanja
  2. Porezni obveznik
  3. Porezna osnovica i visina poreza
  4. Nastanak porezne obveze
  5. Dospijeće plaćanja poreza
  6. Porezna oslobođenja
  7. Obračunavanje posebnoga poreza na luksuzne proizvode iz popisa zaliha zatečenih na dan 31. listopada 1999.
  8. Evidencije i izvješćivanje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)