RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Rasprave o nužnosti promjene poreznog sustava dio su hrvatske predizborne tradicije. U njima političke stranke često ističu ocjene poduzetnika kako su u Republici Hrvatskoj izloženi visokoj poreznoj presiji koja, uz razne druge čimbenike, narušava konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Međutim, visina poreznog opterećenja trgovačkih društva nije tema kojom se bave samo političari i poduzetnici, već i Europska komisija koja se zalaže za suzbijanje nelojalne porezne konkurencije među zemljama članicama Europske unije, pri čemu je važno da svi oni radi međusobne usporedbe primjenjuju standardni način mjerenja visine poreznog opterećenja. Ovaj rad opisuje mjere opterećenja trgovačkih društava porezom na dobitak koje dopuštaju međunarodnu usporedbu poreznog opterećenja. Također ocjenjuje visinu opterećenja porezom na dobitak u RH, te je uspoređuje s poreznim opterećenjem društava u većem broju odabranih zemalja.

  1. Uvod
  2. Mjerenje poreznog opterećenja trgovačkih društava
  3. Efektivno porezno opterećenje u RH i odabranim zemljama
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)