RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U skladu s programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2004.-2007. godine (Nar. nov., br. 28/05.) te Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2007. godinu (Nar. nov., br. 117/06.), utvrđena su pojedina statistička istraživanja prema nositeljima poslova državne statistike utvrđenima Zakonom o državnoj statistici (Nar. nov., br. 103/03.). Jedno od bitnih područja statističkog istraživanja koje je predviđeno tim programom je statističko istraživanje o isplatama plaća i materijalnih prava radnika u razdoblju 2004.-2007. godine, a koje, kao i dosad, provodi Financijska agencija prema Uputi o provođenju dijela Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske koji se odnosi na plaće i materijalna prava. Ovim člankom podsjećamo da su poslodavci pravne osobe i dalje obvezni sastavljati Statistički izvještaj o isplatama plaća na obrascu SPL te Statistički izvještaj o isplatama materijalnih prava radnika na obrascu TMP.

  1. Uvod
  2. Sastavljanje obrasca SPL
  3. Obrazac TMP

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)