RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U skladu s programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2004.-2007. godine (Nar. nov., br. 28/05.) te Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2007. godinu (Nar. nov., br. 117/06.), utvrđena su pojedina statistička istraživanja prema nositeljima poslova državne statistike utvrđenima Zakonom o državnoj statistici (Nar. nov., br. 103/03.). Jedno od bitnih područja statističkog istraživanja koje je predviđeno tim programom je statističko istraživanje o isplatama plaća i materijalnih prava radnika u razdoblju 2004.-2007. godine, a koje, kao i dosad, provodi Financijska agencija prema Uputi o provođenju dijela Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske koji se odnosi na plaće i materijalna prava. Ovim člankom podsjećamo da su poslodavci pravne osobe i dalje obvezni sastavljati Statistički izvještaj o isplatama plaća na obrascu SPL te Statistički izvještaj o isplatama materijalnih prava radnika na obrascu TMP.

  1. Uvod
  2. Sastavljanje obrasca SPL
  3. Obrazac TMP

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)