RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravo radnika na naknadu za godišnji odmor, regres (a još uvijek ga neki koji se sjećaju prošlih vremena ponekad zovu i K-15), uređeno je kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu, ugovorima o radu ili odlukama poslodavaca odnosno nadležnih tijela. Kada je pravo utvrđeno, tek tada primjenjujemo i odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/5. i 96/06.), da bismo utvrdili koji dio svote koja se isplaćuje po toj osnovi ne podliježe oporezivanju. Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br.95/05. i 96/06.) određene su svote odnosno vrijednosti koje se mogu neoporezivo pokloniti radniku ukupno godišnje, a kojom prigodom će se pokloniti ovisi o odredbama kolektivnih ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili odlukama poslodavca ili nadležnih tijela. Više o tome možete pročitati u ovom članku.

  1. Kako je utvrđeno pravo na regres prema kolektivnim ugovorima
  2. Porezni položaj regresa
  3. Obračun poreza na dohodak i doprinosa u slučaju da se regres isplaćuje u svoti iznad neoporezive ili se oporezuje u cijelosti
  4. Regres u propisanim evidencijama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)