RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Povrat predujma danog za nabavu dugotrajne imovine
  2. Naknada osiguravajućeg društva vezana za krađu dugotrajne imovine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)