RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Povrat predujma danog za nabavu dugotrajne imovine
  2. Naknada osiguravajućeg društva vezana za krađu dugotrajne imovine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)